Čo je erektilná disfunkcia

Definuje sa ako pretrvávajúca neschopnosť dosiahnuť a udržať dostatočnú erekciu pre uskutočnenie uspokojivého pohlavného styku.

Erektilná dysfunkcia, alebo porucha erekcie, sa definuje ako pretrvávajúca neschopnosť dosiahnuť a udržať dostatočnú erekciu pre uskutočnenie uspokojivého pohlavného styku.

V minulosti sa používalo aj označenie “impotencia”, ale tento termín sa dnes v súvislosti s poruchou erekcie používa len zriedkavo.

Porucha erekcie má rôzne formy:

pretrvávajúca úplná neschopnosť dosiahnuť erekciu,
neschopnosť dosiahnuť dostatočne tvrdú erekciu, ktorá by umožnila úspešné vniknutie a
neschopnosť udržať erekciu dostatočne dlho pre úspešné uskutočnenie a zavŕšenie pohlavného styku.

Naše čitateľské skóre
[Celkom: 2 Priemer: 5]

Zanechajte komentár