Vlado Klima (šéfredaktor)

Som mladý človek ktorého už prestalo baviť ako si marketingové agentúry strieľajú z ľudí a keďže pracujem v oblasti liekov a doplnkov výživy kde je tento problém asi najvýraznejší, rozhodol som sa využiť silu internetu a ukázať ľuďom pravdu oslobodenú od všetkých marketingových ťahov farmaceutických spoločností. Ponúkame vám rebríček TOP slovenských produktov a plánujeme naše pole pôsobnosti zamerať aj na iné výrobky ktoré sú mimoriadne zaťažené marketingom nadnárodných korporácií.

Naše zdroje

Všetky informácie ktoré zverejňujeme sa snažíme čo najviac overiť. Chceme poskytovať len kvalitné a presné dáta. Na overenie využívame veľké množstvo dát. Medzi naše hlavné zdroje patria nasledovné inštitúcie:

Čím sa živíme

Ako zrejme na všetko, tak aj na prevádzkovanie portálu sú potrebné finančné prostriedky. Aby sme pre našich vážených čitateľov mohli prinášať stále aktuálne a spoľahlivé informácie, na webe zverejňujeme reklamu v rôznych formách. Ide napríklad o affiliate odkazy, bannery PR články ale aj SEO články. Ubezpečujeme však našich čitateľov, že reklama nijak neovplyvňuje naše názory.

Všetky informácie ktoré sú uvedené na tomto portály, uverejňujeme v súlade s našim najlepším presvedčením, svedomím a vedomím tak, aby sme čitateľom priniesli čo možno najprospešnejšie a najužitočnejšie informácie. 

Vymedzenie zodpovedností

Napriek tomu, že vynakladáme veľké množstvo času a našich síl na overovanie zverejňovaných informácií, upozorňujeme vážených čitateľov, že nenesieme zodpovednosť za žiadne škody na majetku a zdravý, ktoré by mohli vzniknúť použitím informácií získaných na tomto portály. 

Portál má len informatívny charakter a v žiadnom prípade ním nemožno nahradiť odborné lekárske vyšetrenie a rozhovor s kvalifikovaným odborným lekárom alebo lekárnikom. Nič čo je uvedené na tomto portály nie je možné považovať za zdravotné tvrdenie.

Každý človek ktorý príde do styku s informáciami na tomto portáli je sám plne zodpovedný za svoje budúce konanie.